Positieve Gezondheid

Team zorgprofessionals

Positieve Gezondheid – gezondheid is meer dan niet ziek zijn


 

Over Positieve Gezondheid

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Gezond zijn betekent ook dat u goed in uw vel zit, dat u zich energiek voelt en dat u uw dagen zinvol invult. Elk mens heeft andere dingen nodig om zich in alle opzichten veerkrachtig te voelen.

 

Kijken naar de hele mens

De zorgverleners en welzijnsmedewerkers in IJsselstein kijken daarom niet alleen naar uw lichamelijke of psychische klachten. Ze kijken ook naar u als mens en naar de dingen in uw leven die ú belangrijk vindt. Hoe functioneert u in het dagelijks leven? Waar haalt u energie uit? Hoe kunt u gezond blijven? Dat doen ze allemaal volgens dezelfde methode: Positieve Gezondheid.

 

Voor wie is de methode positieve gezondheid bedoeld?

Alle inwoners van IJsselstein kunnen werken aan hun gezondheid volgens de methode Positieve Gezondheid.

 

Hoe helpt de aanpak rond positieve gezondheid u verder?

Komt u met een lichamelijke of mentale klacht bij uw zorgverlener of welzijnsmedewerker, dan kijkt hij of zij daar met een brede en positieve blik naar. De focus ligt niet alleen op problemen of klachten, maar juist op het verbeteren van zaken die voor uw belangrijk zijn. Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies:

 • Lichaamsfuncties – ik voel me gezond en fit
 • Mentaal welbevinden – ik voel me vrolijk
 • Zingeving – ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 • Kwaliteit van leven – ik geniet van mijn leven
 • Meedoen – ik heb goed contact met andere mensen
 • Dagelijks leven – ik kan goed voor mezelf zorgen

 

Deze dimensies zijn weergegeven in dit spinnenwebmodel:

 

 

Zelf bepalen wat u belangrijk vindt

Met behulp van dit spinnenweb geeft u rapportcijfers aan de verschillende dimensies in uw leven. Zo ziet u in één oogopslag waar verbetering mogelijk is. Wilt u een goede score nog beter maken, omdat u uit die dimensie veel energie haalt? Of wilt u een minder goede score graag verbeteren? U kiest zélf welke onderdelen van uw leven u het belangrijkste vindt. Samen met uw zorgverlener of welzijnsmedewerker bespreekt u hoe u hiermee het beste aan de slag kan gaan. Hij of zij kan u ook doorverwijzen naar extra ondersteuning of u een Welzijnsrecept meegeven. Zo werkt u zelf aan het verbeteren van uw draagkracht, veerkracht en kwaliteit van leven.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

Alle zorgverleners en welzijnsmedewerkers in IJsselstein werken volgens de methode Positieve Gezondheid.

 

Uw eerste aanspreekpunt

U kunt uw eigen zorgverlener of welzijnsmedewerker vragen om aan de hand van het spinnenwebmodel in gesprek te gaan. Dat hoeft niet uw huisarts te zijn. U kunt deze vraag stellen aan degene bij wie u zich het meeste op uw gemak voelt.


Voor meer informatie

 • Meer informatie over positieve gezondheid is hier te vinden. U kunt hier ook de Positieve Gezondheid-vragenlijst invullen. De uitkomsten ziet u staan in een spinnenweb. Dit spinnenweb kunt u opslaan als PDF en uitgeprint meenemen om te bespreken met uw zorgverlener of welzijnsmedewerker.
 • Via de app Positieve Gezondheid kunt u de vragenlijst ook invullen.
 • Hier kunt u het spinnenweb downloaden. Er zijn diverse spinnenwebben beschikbaar: voor alle leeftijden en ook in eenvoudige taal.
 • Ook op de website van het Institute for Positive Health vindt u veel informatie over positieve gezondheid.
 • Download hier de folder over positieve gezondheid in IJsselstein.

Voor zorgverleners

De projectkaart Positieve gezondheid is te vinden op CORPIO.