Welzijn op Recept

Welzijn op Recept: zo zit u straks weer goed in uw vel


 

Over Welzijn op Recept

U voelt zich niet zo lekker. U heeft onverklaarbare pijntjes, bent somber of heeft last van eenzame gevoelens. In dat geval kan Welzijn op Recept hulp bieden. Dit is een doorverwijzing naar een sociaal werker van Stichting Pulse, die samen met u bekijkt wat u zou kunnen helpen. Wilt u bijvoorbeeld meer bewegen? Wilt u nieuwe mensen ontmoeten of zinvoller bezig zijn? Of bent u mantelzorger en heeft u ondersteuning nodig? IJsselstein heeft een groot aanbod welzijnsactiviteiten, die ervoor kunnen zorgen dat u weer goed in uw vel komt te zitten.

 

Voor wie is Welzijn op Recept bedoeld?

Welzijn op Recept is bedoeld voor alle inwoners van IJsselstein met vragen op het gebied van welzijn en voor mensen met lichte psychosociale klachten. Deze klachten hebben te maken met hoe mensen zich voelen en hoe ze met anderen omgaan. Het Welzijnsrecept is er voor alle leeftijden, van jong tot oud.

 

Hoe helpt Welzijn op Recept u verder?

Stichting Pulse heeft een groot aantal activiteiten op het gebied van welzijn, die u helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen, meer sociale contacten op te bouwen en meer grip op uw leven te krijgen.

 

Een greep uit de lijst van activiteiten op het gebied van welzijn in IJsselstein:

 • Ontmoetingsactiviteiten om nieuwe mensen te ontmoeten.
 • Hulp bij het vergroten van uw netwerk, zodat u meer mensen leert kennen om op terug te kunnen vallen.
 • Leren omgaan met de computer.
 • Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers van alle leeftijden.
 • Vrijwilligerswerk, om uw dag zinvol in te kunnen vullen.
 • Hulp bij eenzaamheid. Hoe krijgen gevoelens van eenzaamheid minder kans? Een goede manier om uw eenzaamheid aan te pakken is de cursus Creatief Leven.
 • Praktische en sociale hulp van een vrijwilliger, bijvoorbeeld bij kleine klussen in huis of bij vervoer naar het ziekenhuis.
 • Financiën ordenen. Als uw financiële situatie op orde is, scheelt dat veel stress.
 • Ondersteuning bij taal, zodat u uw zaken goed zelf kunt regelen.
 • Sport en bewegen. Stichting Pulse biedt een fittest, die uw fysieke gesteldheid in kaart brengt. U kunt ook een beweegwensgesprek voeren met een buurtsportcoach, om te bekijken hoe u meer kunt gaan bewegen.
 • Begeleiding van jeugd en jongeren, bijvoorbeeld door een jongerenwerker of buurtsportcoach.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

Alle professionals op het gebied van zorg en welzijn in IJsselstein kunnen een Welzijnsrecept voor u uitschrijven. U kunt zich ook zelf aanmelden via dit aanmeldformulier.

 

Uw eerste aanspreekpunt

Na uw aanmelding bij Stichting Pulse neemt een sociaal werker contact met u op om een afspraak te maken. In een persoonlijk gesprek bespreekt u de mogelijkheden en u kiest zelf de activiteiten die bij u passen.

 

Wordt de behandeling vergoed?

De dienstverlening van Stichting Pulse is gratis. U heeft ook geen indicatie nodig.

 

Voor meer informatie

 • Kijk hier voor meer informatie over Welzijn op Recept bij Stichting Pulse.

Voor zorgverleners

 • De projectkaart Welzijn op Recept is te vinden op CORPIO.

Over het programma Welzijn op Recept is meer te vinden via www.welzijnoprecept.nl.