Thuiszorginstelling

Team zorgprofessionals

De thuiszorg en/of de wijkverpleging leveren zorg en ondersteuning aan huis. Het kan om verpleging, verzorging of hulp in de huishouding gaan.


Dit kan zowel van tijdelijke als permanente aard zijn. Zo heeft de één gedurende een korte periode thuiszorg nodig om goed te kunnen herstellen na een operatie. De ander heeft structureel hulp nodig vanwege een chronische aandoening. Ook veel ouderen maken gebruik van thuiszorg. Met de juiste ondersteuning - bijvoorbeeld hulp bij het aankleden of bij het innemen van medicijnen - kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.