Psychiaters

Een psychiater behandelt mensen met een psychiatrische stoornis, zoals angststoornissen, depressies, schizofrenie, bipolaire stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Hij of zij onderzoekt wat de oorzaak van de stoornis is en stelt een behandelplan op. De problemen die een psychiater behandelt zijn dus vaak ernstiger van aard dan de problemen die door een psycholoog worden behandeld. Daarnaast is een psychiater bevoegd om medicatie voor te schrijven.