Flow Mantelzorgmakelaar en WLZ Clientondersteuning

Soort organisatie: Mantelzorgorganisatie
Meer informatie

Als mantelzorgmakelaar verzorg ik altijd maatwerk, elke situatie is anders. Het is mijn taak om de weg te wijzen in de mogelijkheden en rechten die mantelzorgers en zorgvragers hebben. Ik geef uitleg over specifieke situaties en kan regeltaken overnemen. Te denken aan: Het aanvragen en regelen van zorg thuis (wijkverpleging, thuiszorg of huishoudelijke hulp) Het samen voorbereiden van het ‘keukentafelgesprek’ voor indicatie van zorg (maken van een persoonlijk plan) Het aanvragen van een WLZ indicatie plus informeren over consequenties en mogelijkheden daarvan Het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, dagopvang, gezelschap, begeleiding, maaltijdvoorziening, etc) Het regelen van respijtzorg (u of uw zorgnaaste gaat ergens logeren) Het aanvragen en regelen van een woningaanpassing (traplift, aanbouw, deuraanpassingen, etc) Het aanvragen en regelen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) Samen met u kijken naar inzet van vrijwilligers Kijken naar mogelijke financiële consequenties (van zorg op uitkeringen, subsidies, toeslagen, belastingen) Voor werkende mantelzorgers; kijken naar verlofmogelijkheden in CAO, voorbereiden gesprek met werkgever Voor jonge mantelzorgers: kijken naar combinatie school/studie en mantelzorg Opstellen van een bezwaarschrift en begeleiding van u bij dat proces

Logo Flow Mantelzorgmakelaar en WLZ Clientondersteuning