Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Team zorgprofessionals

Niet-aangeboren hersenletsel: netwerk van specialisten in IJsselstein


 

Over het netwerk Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Wie niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oploopt, bijvoorbeeld door een hersenbloeding of ongeluk, heeft na verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum meestal extra zorg nodig. Denk aan hulp bij dagelijkse handelingen, bij de motoriek of bij het spreken. In IJsselstein werken gespecialiseerde zorgverleners uit verschillende disciplines samen om mensen met NAH snel de juiste zorg te bieden. Gespecialiseerde zorg, dichtbij in IJsselstein. Daardoor hoeft u niet onnodig lang in het ziekenhuis of revalidatiecentrum te blijven.

 

Voor wie is het netwerk bedoeld?

Het project is bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die gespecialiseerde behandeling of ondersteuning nodig hebben.

 

Hoe helpt het netwerk u verder?

NAH is complex en er komen meestal verschillende soorten klachten bij kijken. Gespecialiseerde zorgverleners in IJsselstein hebben daarom hun krachten gebundeld in het netwerk NAH, opgezet in samenwerking met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Ze zetten zich in om de overgang naar huis soepel te laten verlopen en u dichtbij huis de juiste zorg te bieden. De zorgverleners voeren regelmatig multidisciplinair overleg over patiënten. Ze wijzen hen door naar extra zorg als dat nodig is.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

Bij het netwerk NAH zijn verschillende zorgverleners betrokken die gespecialiseerd zijn in Niet-aangeboren hersenletsel.

 

Fysiotherapeuten

Niet-aangeboren hersenletsel kan leiden tot klachten rond de motoriek, vermoeidheid of evenwichtsgevoel. Gespecialiseerde fysiotherapeuten helpen u om deze klachten te verminderen.

 

Ergotherapeuten

Heeft u moeite met dagelijkse handelingen in huis? De ergotherapeut bedenkt samen met u praktische oplossingen, zodat u weer zo veel mogelijk zelf leert te doen. Ook kan de ergotherapeut u ondersteunen bij cognitieve problematiek en bij het grip krijgen op vermoeidheid door hersenletsel. 

 

Logopedisten

Heeft het hersenletsel uw spraak of slikvermogen aangetast? Dan kan een gespecialiseerde logopedist u helpen om beter te leren communiceren of veilig te leren eten en drinken.

 

Psychologen

Niet-aangeboren hersenletsel verandert uw leven. Een psycholoog ondersteunt u bij het leren omgaan met die veranderingen.

 

Zorg- en welzijnsorganisaties

Bij AxionContinu, organisatie voor wonen, zorg en revalidatie, kunnen mensen met NAH revalideren. Santé Partners biedt onder andere wijkverpleging en maatschappelijk werk. Stichting Pulse heeft volop activiteiten voor mensen met NAH en het Steunpunt Mantelzorgers is er voor mensen die een partner, familielid of vriend verzorgen.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Uw huisarts is meestal uw eerste aanspreekpunt, maar ook het ziekenhuis of revalidatiecentrum kunnen u doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners in IJsselstein. Ziet één van uw zorgverleners in het netwerk NAH dat u ook andere ondersteuning nodig heeft? Dan verwijst hij of zij u direct door naar de juiste specialist. Via welke zorgverlener u ook binnenkomt: we zorgen dat u snel de zorg ontvangt die u nodig heeft. Dat is de kracht van onze samenwerking.

 

Voor meer informatie

Voor zorgverleners

De projectkaart Niet-aangeboren hersenletsel is te vinden in CORPIO.