Voeding

Team zorgprofessionals

Voeding betekent het aan het organisme toedienen van de stoffen die noodzakelijk zijn om het in leven te houden, te doen groeien en arbeid te doen verrichten.