Vitaal Jeugd

Vitaal Jeugd: gerichte hulp voor kinderen met overgewicht


 

Over het project Vitaal Jeugd

Overgewicht hebben is ongezond. Het kan zorgen voor gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, het is niet goed voor de gewrichten en ook niet voor de mentale gezondheid. Om kinderen met overgewicht te helpen met afvallen, is in IJsselstein het project Vitaal Jeugd gestart. Een kinderpsycholoog, diëtiste en fysiotherapeut werken nauw samen om kinderen de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

 

Voor wie is het project bedoeld?

Het project is bedoeld voor kinderen die overgewicht hebben, of het risico lopen om overgewicht te krijgen.

 

Hoe helpt het project u verder?

Voor IJsselstein is een sociale kaart gemaakt: een overzicht van zorg- en hulpverleners die ingeschakeld kunnen worden voor kinderen met overgewicht. Zo weten zorgverleners in IJsselstein precies naar wie ze kunnen doorverwijzen. Kinderen krijgen zo sneller de juiste hulp. Zowel individueel als eventueel in groepsverband. Bovendien wordt nauw samengewerkt met scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties en de GGD.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

 

Huisartsen

De huisarts kan kinderen met dreigend overgewicht of overgewicht doorverwijzen naar de juiste hulp.

 

Diëtisten

De diëtist zorgt voor een goed voedingsplan, zodat kinderen weer een gezond gewicht krijgen. Natuurlijk ondersteunt en begeleidt de diëtist ook bij het volgen van het plan.

 

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeut helpt kinderen om meer en verantwoord te bewegen, fitter te worden en gezondheidsrisico’s te voorkomen.

 

Kinderpsychologen

Het kan zijn dat er aan overgewicht een psychische oorzaak ten grondslag ligt. In dat geval kan de kinderpsycholoog werken aan het zelfbeeld van het kind en aan het gezond omgaan met voeding. 

 

Stichting Pulse

Welzijnsorganisatie Stichting Pulse heeft buurtsportcoaches, die jongeren weer in beweging kunnen krijgen. Het is ook mogelijk om sportwensgesprekken te voeren, om zo een sport te kiezen die echt bij het kind past.

 

De GGD

De GGD kijkt onder andere mee naar de manier waarop in het gezin met eten en voeding wordt omgegaan en hoe de leefsituatie in het algemeen is. Is er veel snoep in huis, hoe groot zijn de porties, worden er genoeg gezonde keuzes gemaakt? Zo kan mogelijk een gedragsverandering in het hele gezin gerealiseerd worden.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Uw eerste aanspreekpunt is de huisarts, die u kan doorverwijzen naar de juiste hulp. De GGD kan ook een eerste ingang zijn.

 

Voor meer informatie

Kijk voor meer informatie over overgewicht bij kinderen op:

Voor zorgverleners

De projectkaart Vitaal Jeugd is te vinden in CORPIO.