Steun bij relaties en scheiding in IJsselstein

Steun bij relaties en scheiding in IJsselstein: voorkomen dat kinderen schade oplopen

Steun bij relatie en scheiding

Een relatie is hard werken. Vaak gaat het goed, maar soms komen stellen er samen niet meer uit. Als ouders gaan scheiden, is dat altijd ingrijpend voor een kind. Als er ook nog eens sprake is van een scheiding waarbij er veel ruzie is, dan kan een kind daar veel last van hebben. Stress, onzekerheid en angst kunnen leiden tot mentale klachten en problemen op school. In IJsselstein kan je met je vragen over je relatie op verschillende plekken terecht.  Misschien kan zo kan een scheiding mogelijk voorkomen worden. Lukt dat niet meer, dan is relatietherapie of mediation ook een manier om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Wij hechten veel waarde aan het tijdig inzetten van de juiste steun bij relatieproblemen en/of bij scheiding. Inwoners kunnen met hun hulpvraag terecht bij gemeente, jeugdteam, huisartsen, maatjesprojecten relatietherapeuten. Wij informeren zowel inwoners als professionals in zorg en welzijn over de verschillende vormen van ondersteuning die mogelijk zijn bij relatie en scheiding.

 

Bij wie of waar kunt u ondersteuning vinden?

De hulp of steun die ingezet kan worden, is afhankelijk van uw vraag.

 

Via de gemeente:

 

  1. Maatjesproject Ouders voor Elkaar

Voor scheidende stellen met kinderen is er in de gemeente het maatjesproject Ouders voor Elkaar. Ze krijgen hierbij ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Dit is een vader of moeder die weet hoe het is om te scheiden. Voor meer informatie of aanmelden: www.oudersvoorelkaar.nl of bel met Ellen Roeland: 06 230 19 884.

  1. Steun voor een samengesteld gezin

Het project Stiefschouder van Stiefacademie Nederland is voor partners in een samengesteld gezin. (Stief)ouders met een bepaalde vraag/behoefte komen hierbij in contact met ervaren (stief)ouders. Ook bestaat de mogelijkheid om in de regio deel te nemen aan een cursus, ‘Meer balans in je samengestelde gezin’. Deze cursus wordt enkele keren per jaar gegeven. Voor meer informatie over Stiefschouder en de cursus: Donja Yzenbrandt, donja@stiefacademienederland.nl  of 06 225 51 323.

  1. Ondersteuning voor kinderen en jongeren (8-12 jaar en 8-24 jaar)

Een scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen kunnen daar niet altijd over praten. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, schoolprestaties en later bij het krijgen van een eigen relatie.

 

  1. Buurtgezinnen

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Thuis - Buurtgezinnen - opvoeden doen we samen

 

Huisartsenpraktijk

Uw huisarts  kan u hierbij ondersteunen door samen met u te kijken wat u kan helpen. Zij kunnen ook gericht doorverwijzen naar de juiste hulp.

 

Praktijkondersteuners GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner van de huisarts kan uw kind of uw helpen bij lichte psychische klachten.

Orthopedagogen en kinderpsycholoog

Orthopedagogiek richt zich op ontwikkelings -, opvoedings- of gedragsproblemen. De orthopedagoog of de kinderpsycholoog kan de oorzaak van problemen van kinderen achterhalen en daar een behandeling voor starten. Soms is hiervoor ook onderzoek thuis nodig.

Jeugdteam IJsselstein

Het Jeugdteam IJsselstein kan bij complexe gedragsproblemen betrokken worden door de zorgverleners in IJsselstein.

Relatietherapeuten

Zij bieden ondersteuning bij relatieproblematiek of bij echtscheidingen in het kader van  “goed uit elkaar gaan” . Deze zijn te vinden op Zorg4IJsselstein.nl

 

Uw eerste aanspreekpunt

Maakt u zich zorgen over uw relatie en het effect van uw relatieproblemen op uw kinderen? Of gaat u scheiden en maakt u zich zorgen over uw kinderen? Neem dan contact op met uw huisarts en bespreek de mogelijke oplossingen.

Kijk voor meer informatie over relatieproblemen en scheiden bij:

  • Landelijke website: www.uitelkaarmetkinderen.nl. Hier is betrouwbare informatie te vinden over alles wat er bij een scheiding komt kijken als je kinderen hebt. Onderwerpen zijn onder meer: communicatie en contactverlies, hulp bij scheiden, gezamenlijk ouderschap en hoe je met je kind(eren) kunt praten over de scheiding.
  • MIND Korrelatie
  • Het Kenniscentrum Kind en Scheiding
  • Kijk ook op de website van Jonge helden en krijg passende tips op basis van leeftijd en situatie.


     


 

Voor zorgverleners

De projectkaart Relatietherapie is te vinden in CORPIO.