Relatietherapie

Relatietherapie: voorkomen dat kinderen schade oplopen


 

Over het project Relatietherapie

Als ouders gaan scheiden, is dat altijd ingrijpend voor een kind. Als er ook nog eens sprake is van een vechtscheiding, dan kan een kind daar veel last van hebben. Stress, onzekerheid en angst kunnen leiden tot mentale klachten en problemen op school. Om te zorgen dat ouders op tijd in relatietherapie gaan, is in IJsselstein het project Relatietherapie gestart. Zo kan een scheiding mogelijk voorkomen worden. Lukt dat niet meer, dan is relatietherapie ook een manier om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Wat is er gedaan?

Binnen het project Relatietherapie is een sociale kaart gemaakt, met het complete aanbod van relatietherapeuten in IJsselstein. Zo is voor alle zorgverleners in IJsselstein duidelijk waar de juiste hulp gevonden kan worden. De projectgroep zet zich ook in om relatietherapie toegankelijker te maken en is lid van het regionale initiatief De Relatiedesk. Dit is een digitaal loket in ontwikkeling, waar mensen straks kunnen aankloppen als ze relatieproblemen hebben of willen scheiden.

 

Voor wie is het project bedoeld?

Het project is bedoeld voor ouders met relatieproblemen of die gaan scheiden, die willen voorkomen dat hun kind hier schade van ondervindt.

 

Hoe helpt het project u verder?

Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor relatietherapie. Therapie kan echtscheidingen voorkomen, of zorgen dat scheidingen op een goede manier geregeld worden. Dit alles in het belang van de kinderen in het gezin. Zo voorkomt u dat uw kind problemen krijgt en daardoor extra zorg nodig heeft.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

De hulp die ingezet kan worden, is afhankelijk van uw vraag. Deze zorgverleners zijn bij het project betrokken:

 

Huisartsen

Uw huisarts kan u gericht doorverwijzen naar de juiste hulp. Hij of zij kan ook problemen signaleren en die met u bespreken.

 

Praktijkondersteuners GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner van de huisarts kan uw kind helpen bij lichte psychische klachten.

 

Orthopedagogen en kinderpsycholoog

Orthopedagogiek richt zich op ontwikkelings -, opvoedings- of gedragsproblemen. De orthopedagoog of de kinderpsycholoog kan de oorzaak van problemen van kinderen achterhalen en daar een behandeling voor starten. Soms is hiervoor ook onderzoek thuis nodig. 

 

Jeugdteam IJsselstein

Het Jeugdteam IJsselstein kan bij complexe gedragsproblemen betrokken worden door de zorgverleners in IJsselstein.

 

GZ-psychologen voor volwassenen

GZ-psychologen kunnen hun cliënten vragen hoe het met hun kinderen gaat. Als het nodig is, kunnen ze voor een doorverwijzing zorgen.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Maakt u zich zorgen over uw relatie en het effect van uw relatieproblemen op uw kinderen? Neem dan contact op met uw huisarts en bespreek de mogelijke oplossingen.

 

Voor meer informatie

Kijk voor meer informatie over relatieproblemen en scheiden bij:

Voor zorgverleners

De projectkaart Relatietherapie is te vinden in CORPIO.