Relatie- en gezinstherapeuten

Een relatie is hard werken. Vaak gaat het goed, maar soms heb je ondersteuning nodig. Een relatietherapeut helpt jullie om emoties van elkaar te begrijpen, te verwerken en naar elkaar uit te spreken. Jullie maken in dit proces opnieuw bewuste keuzes over het soort relatie dat jullie willen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe stabiele band met vertrouwen.

In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen, door sterke kanten en mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden.

Soms hebben relatieproblemen invloed op kinderen. Om te zorgen dat ouders op tijd in relatietherapie gaan, is in IJsselstein het project "Steun bij relatie en scheiding" gestart: meer informatie