Psychofarmaca

Psychofarmaca: monitoren van medicatie bij psychische klachten

 

Over het project Psychofarmaca

Psychofarmaca is de verzamelnaam voor soorten medicatie die gegeven kunnen worden bij psychische problemen. Voorbeelden zijn antidepressiva, kalmeringspillen en medicatie bij psychosegevoeligheid. Het is gebruikelijk om een antidepressivum zeker een half jaar na afname van de klachten te blijven gebruiken.

 

Medicatie afbouwen

Daarna volgt een gesprek met de voorschrijver over het vervolg. Vaak kan de medicatie onder begeleiding afgebouwd worden. Zomaar ineens stoppen mag niet. Uit onderzoek blijkt dat vervolgafspraken over medicatiegebruik niet altijd plaatsvinden. Patiënten verwachten dat de huisarts of apotheker hiervoor het initiatief nemen. Om te zorgen dat inwoners hun medicatie verantwoord gebruiken en niet onnodig lang blijven nemen, is in IJsselstein het project Psychofarmaca opgezet.

 

Controlegesprek

Patiënten die beginnen met het slikken van antidepressiva, worden voortaan na een half jaar uitgenodigd door hun huisarts en apotheek voor een gesprek. De huisarts bespreekt dan hoe het gaat met de patiënt en bekijkt of de medicatie aangepast of afgebouwd kan worden. Huisartsen en apotheken nodigden eerder al inwoners tussen de 25 en 35 jaar die antidepressiva slikken, uit voor een controlegesprek.

 

Medicatie bij psychosegevoeligheid

In 2024 starten de huisartsen en apothekers met het begeleiden van inwoners die stabiliserende medicatie slikken bij psychosegevoeligheid en daarmee niet meer onder behandeling zijn van een psychiater. Hun medicatie kan vaak niet worden afgebouwd, maar het is wel belangrijk om te monitoren hoe het gaat en of de medicijnen invloed hebben op hun lichamelijke gezondheid.

 

Voor wie is het project bedoeld?

Het project is bedoeld voor mensen die antidepressiva of een andere soort psychofarmaca gebruiken.

 

Hoe helpt het project u verder?

De monitoring van de huisarts en de apotheek zorgt dat u verantwoord medicatie gebruikt en indien mogelijk afbouwt.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

 

Huisartsen

Huisartsen nodigen u uit voor een gesprek over uw medicatie. De huisarts adviseert u over het gebruik en eventueel afbouwen van de psychofarmaca, wat zorgvuldig moet gebeuren.

 

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner kan u helpen bij lichte psychische klachten.

 

Apotheken

De apotheek weet precies welke medicatie u slikt en kan u daar samen met de huisarts over adviseren.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Heeft u vragen over de medicijnen die u slikt tegen psychische problemen? Dan kunt u terecht bij uw huisarts en apotheek

 

Voor meer informatie

Kijk voor meer informatie over het afbouwen van antidepressiva op Thuisarts.nl.


Voor zorgverleners

De projectkaart Psychofarmaca is te vinden in CORPIO.