Over Stichting ZorgSaam

Betere en afgestemde zorg door samenwerking

Binnen IJsselstein werken verschillende zorgaanbieders nauw samen. Om deze samenwerking verder te stimuleren en uit te bouwen hebben we dit samenwerkingsverband vastgelegd in Stichting ZorgSaam. ZorgSaam biedt zorgdisciplines en welzijn ondersteuning om meer en toekomstbestendig samen te werken. Op deze wijze kunnen we de zorg voor de inwoners van IJsselstein optimaliseren. Zo streven we als multidisciplinair team naar een hogere kwaliteit van leven voor inwoners én zorgverleners.

3+1 zorgdomeinen

Binnen de Stichting ZorgSaam zijn een groot aantal disciplines vertegenwoordigd zoals huisartsen, apothekers, psychologen, fysio- en oefentherapeuten, wijkverpleegkundigen, diëtisten, ergotherapeuten, verloskundigen, gemeente, sociaal- en jeugdteam, welzijn en patiëntenbelangen. Samen hebben we gekozen om de zorg te verdelen in drie domeinen: ouderen, jeugd en geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast hebben we aandacht voor een vierde domein, namelijk preventie/leefstijl. Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk en is daarom vaak onderdeel van één van de drie hoofddoelgroepen. Binnen de domeinen hebben we verschillende werkgroepen en/of resultaatgebieden opgesteld. Zo worden er stappenplannen en zorgpaden uitgewerkt rondom thema’s zoals bijvoorbeeld: Dementie, Kinderen met ADHD, Herstellen van corona, Medicatieveiligheid en Somatische Onverklaarbare Klachten (SOLK)

Bekijk alle projecten voor meer informatie.

Onze visie op zorg

Wij geloven dat we door samenwerking betere zorg kunnen leveren en dat gezond zijn meer is dan het behandelen van een ziekte. We stimuleren samenwerking tussen zorgverleners en welzijnsinstanties om geïntegreerde zorg te bieden. Dit betekent voor patiënten dat de zorg beter is afgestemd, er soepeler doorverwezen kan worden en dat alle betrokken zorgverleners op de hoogte zijn van gemaakt afspraken.

Met elkaar leggen we de focus op de mens en niet op de ziekte. De behandeling van een ziekte of aandoening is slechts een onderdeel van gezond zijn. Daarom kijken we niet alleen naar fysieke en mentale gezondheid, maar ook naar het dagelijks functioneren en de interactie met de (directe) omgeving. Zo weten we integrale zorg te bieden.

Download en bekijk hier ons visie-document.

Hoe we integrale zorg bereiken

  • We verbinden alle partijen die een rol spelen in het medisch en sociaal domein.
  • We stimuleren en ontwikkelen multidisciplinaire zorgpaden die tot stand zijn gekomen door gezamenlijke besluitvorming.
  • We zien expertise als een meerwaarde waardoor eenieder in zijn of haar kracht kan staan.
  • We investeren in communicatie, omdat duidelijkheid en korte lijnen essentieel zijn bij het voortbouwen aan de samenwerking.

Netwerkmodel ZorgSaam: Samen werken aan netwerkzorg voor een betere kwaliteit van leven.

Onze organisatie

Bestuur