Maak kennis met: Nu niet zwanger & Santé Partners

23 april 2024

De gemeente IJsselstein heeft het programma Nu Niet Zwanger en de trainingen van Santé Partners ingekocht en wil ze toevoegen als waardevolle aanvulling op de zorg die jullie als professionals al bieden aan mensen in kwetsbare situaties.

Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger is een preventief programma vanuit de GGD en heeft als doel dat mensen in kwetsbare situaties een bewuste keuze maken over het moment van een eventuele zwangerschap, zodat ze niet geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap.

Trainingsaanbod
Annelies de Vos is inhoudelijk coördinator van het programma Nu Niet Zwanger voor de regio Lekstroom en dus ook voor IJsselstein. Inmiddels worden er al professionals uit IJsselstein getraind in de methodiek van Nu Niet Zwanger en het is de bedoeling dat alle professionals uit het sociaal en medisch domein op de hoogte zijn van het programma en waar mogelijk ook gebruiken in de zorg die al geboden wordt.
Interesse in online training op dinsdag 28 mei? Zie Nascholing (leerpuntkoel.nl) voor meer informatie.

Contact
Meer weten? Voel je vrij om contact op te nemen met Annelies, via email: adevos@ggdru.nl of telefoon: 0642301950. Zij kan meer uitleg geven over het programma in organisaties of groepen, kan gesprekken met cliënten (thuis) voeren, eventueel anticonceptie betalen waar cliënten dat echt niet zelf kunnen en cliënten registreren voor Follow-up om hen te helpen herinneren aan het verlopen van anticonceptie. Meer informatie is ook te vinden op:  www.nunietzwanger.nl en Info Nu Niet Zwanger regio Utrecht.

Santé Partners

Santé Partners biedt verschillende groepen en trainingen op maat aan, voor kinderen, jongeren en volwassenen. De trainingen worden ingekocht door de gemeente en inwoners kunnen zich kosteloos inschrijven.

Trainingsaanbod
Een aantal thema’s waar je aan kunt denken zijn: opkomen voor jezelf, stevig in de schoenen staan, omgaan met scheiding van je ouders, grenzen ontdekken en aangeven, kunnen vertellen wat je denkt, voelt en vindt, de overgang van de basisschool naar de middelbare school, puberteit en ouderschap en stress hanteren in het dagelijks leven.

Meer weten
Op de website van Santé Partners vind je meer informatie over de trainingen. Ook onze eigen huisarts Marjolijn Beukers heeft onlangs een patiënt met succes verwezen naar Santé Partners om daar een assertiviteitstraining te volgen. Lees haar verhaal hier. 

Maak kennis met: Nu niet zwanger & Santé Partners