Domein Ouderen wil transformatie in IJsselstein verder brengen

23 april 2024

Domein Ouderen blikt vooruit, vertelt over VIP Samenwerken, over het voeren van behandelwensgesprekken en de ketenaanpak valpreventie.

Het domeinteam Ouderen maakt actief afspraken over diverse onderwerpen om de zorg voor de inwoner beter af te stemmen en georganiseerd te krijgen. De netwerkkaartouderen visualiseert deze samenwerking.

Tijdens de komende domeinteambijeenkomst in mei gaan we vooruitkijken naar 2025 en verder. Wat betekent de visie op eerstelijnszorg, IZA en GALA voor de professionals in de zorg en welzijn in IJsselstein? We weten dat door veranderingen in de ouderenzorg ouderen langer thuis blijven wonen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang om op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek te bieden, om de zorg behapbaar en betaalbaar te houden. Samen met het domeinteam gaan we in kaart brengen wat er al gedaan is, waar we elkaar vinden en wat er nodig is om de transformatie in IJsselstein verder te brengen.

VIPSamenwerken

Sinds najaar 2023 maken disciplines rondom ouderen gebruik van VIPSamenwerken. Met VIP Samenwerken wisselen zorgverleners gemakkelijk en veilig berichten uit met het zorgnetwerk rondom patiënten. Dit zorgnetwerk kan bestaan uit verschillende zorgverleners.  Werkafspraken en handleiding  rondom VIPSamenwerken zijn vastgelegd en te vinden op CORPIO. Naast deze werkafspraken is er een werkgroep bezig met het opstellen van een werkkaart. Deze werkkaart maakt inzichtelijk welke functionaliteiten er wanneer gebruikt worden bij de zorg rondom ouderen en linken door naar de IJsselsteinse werkafspraken hierover.  De werkkaart zal na het domeinteamoverleg in CORPIO IJsselstein te vinden zijn.

Medicatieveiligheid

Huisartsen en apothekers hebben de afspraken rondom medicatiereviews vernieuwd. Huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging kunnen inwoners aanmelden voor een medicatiebeoordeling. In de werkafspraak zijn selectiecriteria voor het inzetten van een beoordeling opgenomen.  De werkgroep gaat ook aan de slag met het organiseren van een palliakit in IJsselstein.

Behandelwensgesprekken (ACP)

Steeds vaker worden behandelwensgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht besteed aan de behoeften en verwachtingen met betrekking tot de zorg. Met elkaar willen we voorkomen dat deze gesprekken dubbel gevoerd worden. Binnen het domeinteam ouderen maken we hier afspraken over. De huisarts legt de uitkomsten van een behandelwensgesprek vast in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en deelt deze informatie met de wijkverpleging of thuiszorg bij een verwijzing. We streven ernaar om voor het eind van dit jaar deze informatie ook te kunnen delen via VIPSamenwerken en de werkafspraken rondom behandelwensen met alle betrokkenen te delen.

Ketenaanpak Valpreventie

Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen bij ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel wat betreft persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, hun vermogen om langer thuis te kunnen wonen en hun algemene kwaliteit van leven.

Met trots kunnen wij zeggen dat de eerste valpreventietrainingen van In Balans zijn gestart. Na een succesvolle en drukbezochte informatiebijeenkomst zijn dertig ouderen gestart met de In Balans training. Zij worden gedurende 14 weken begeleid door Bert Scheffer en Ira de Rooij, de drijvende krachten achter het organiseren van deze mogelijkheid voor oudere inwoners. Het doel is om de kans op vallen te verminderen. Het aanbieden van deze trainingen maakt deel uit van de ketenaanpak Valpreventie, die de gemeente samen met Zorg4IJsselstein en Stichting Pulse verder gaat uitwerken als onderdeel van het GALA en IZA akkoord. Met de professionals in de zorg en het welzijn zullen we afspraken maken over signalering, screening, interventies en begeleiding naar passend sport- en beweegaanbod voor ouderen. Vragen over de ketenaanpak?  Neem dan contact op met Vera. Voor inhoudelijke vragen over In Balans kun je contact opnemen met Ira de Rooij of Bert Scheffer.

Meer weten over Domein Ouderen? Ga naar Zorg4ijsselstein.nl/projecten en klik op Ouderen. Meer weten over de Werkgroepen? Ga naar Zorgsaam in Beeld en klik op de betreffende werkgroep. Vragen/opmerkingen? Neem contact op met naar Antoinette van Zijl en/of Vera Scheepbouwer.

Domein Ouderen wil transformatie in IJsselstein verder brengen