Domein Jeugd richt zich op samenbrengen van initiatieven

23 april 2024

Domein Jeugd vertelt over een succesvolle informatieavond voor ouders van kinderen met ADHD, maakt inzichtelijk waar ouders met relatieproblemen terecht kunnen en zet Join Us in de schijnwerpers; een initiatief van Stichting Pulse voor eenzame jongeren.

Wat gebeurt er een hoop! Daarom heeft het domein Jeugd zichzelf als doel gesteld de al lopende initiatieven, trainingen, bijeenkomsten en hulpverleningstrajecten te bundelen en te gaan bekijken hoe ze deze beter onder het voetlicht kunnen brengen. Zorg4Ijsselstein gaat dit samen met het domein oppakken. 

Samenwerken

Kwetsbare patiënten en hun ouders/broertjes/zusjes vragen soms extra aandacht. Om te voorkomen dat zij tussen wal en schip vallen wordt er regelmatig samengewerkt door verschillende zorgverleners voor deze doelgroep. We doen dit al volgens afspraken bij kinderen met een Eetstoornis, bij kinderen met ALK (aanhoudende lichamelijke klachten) en bij kinderen met ADHD. Soms is de situatie rondom deze kinderen dusdanig dat samenwerking helpt om de zorg in goede banen te leiden, draaglijk te houden voor de zorgverleners én dubbele zorg te voorkomen. Komend jaar willen we onderzoeken of we op individuele basis een MDO kunnen organiseren met de betrokken relevante zorgverleners. Uiteraard alleen als dit belangrijk is en helpend lijkt. Bij ouderen werken we al samen rondom individuele patiënten in VIP Samenwerken. Het lijkt voor de hand te liggen dat we dat bij de jeugd ook zo gaan doen.

Informatieavond ADHD bij kinderen

Recent is er door de bibliotheek IJsselstein samen met ons domeinteam een succesvolle avond georganiseerd voor ouders van kinderen met ADHD. Er blijkt een enorme behoefte te bestaan aan het onderling uitwisselen van ervaringen binnen deze groep. Mooi te merken dat dergelijke initiatieven inspireren tot meer onderling samenwerken en het bedenken van creatieve ideeën hoe we de inwoners van IJsselstein beter kunnen horen en hen kunnen bijstaan.

Herziening project Relatietherapie 

Een relatie is hard werken. Vaak gaat het goed, maar soms komen stellen er samen niet meer uit. Als ouders gaan scheiden, is dat altijd ingrijpend voor een kind. Als er ook nog eens sprake is van een scheiding waarbij er veel ruzie is, dan kan een kind daar veel last van hebben. Stress, onzekerheid en angst kunnen leiden tot mentale klachten en problemen op school. In IJsselstein kunnen inwoners met vragen over hun relatie op verschillende plekken terecht. Bij gemeente, jeugdteam, huisartsen, maatjesprojecten en relatietherapeuten. Het gehele overzicht is hier te vinden.

Join Us

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben. Je ziet ze tenslotte vaak samen met leeftijdsgenoten. Toch is er een grote groep jongeren die zichzelf eenzaam voelt. Uit onderzoek blijkt dat 8% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid ervaart. Wanneer jongeren langere tijd eenzaam zijn kan dit ernstige gevolgen hebben zoals verslaving, lichamelijke klachten, vroegtijdig schoolverlaten, depressie en/of suïcidale gedachte. Join Us, initiatief vanuit Pulse, is er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die graag meer vrienden willen, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Zij mogen gratis deelnemen aan de Join Us groep. Daarnaast heeft Join Us ook een onlineaanbod voor jongeren tot 30 jaar. Join Us is er voor jongeren die zich (soms) eenzaam voelen. Elke twee weken ontmoeten ze elkaar op een fijne plek in IJsselstein. Samen doen ze allerlei leuke activiteiten die ze zelf bedenken en organiseren. Denk aan bowlen, gamen, naar de bioscoop of het terras. Tijdens de avonden zijn er begeleiders aanwezig die de jongeren helpen hun social skills en mindset te ontwikkelen. Zo leren de jongeren zelf een passend netwerk opbouwen en behouden. Meer informatie is de lezen in de uitgebreide brochure.

Meer weten over domein Jeugd? Ga naar Zorg4ijsselstein.nl/projecten en klik op Jeugd.
Meer weten over de Werkgroepen? Ga naar Zorgsaam in Beeld en klik op de betreffende werkgroep. 
Vragen/opmerkingen? Neem contact op met naar Floor Verhagen en/of Inge Baas.

Domein Jeugd richt zich op samenbrengen van initiatieven