Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP)

 

Over het project KOPP-kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of verslaafde ouders (KVO), lopen een groot risico om dezelfde problemen als hun ouders te krijgen. Het is belangrijk om deze kinderen te herkennen, zodat ze hulp kunnen krijgen als dat nodig is. In IJsselstein werken zorgverleners, welzijnsmedewerkers en scholen samen om deze kinderen te herkennen en te begeleiden. Zo willen we psychische problemen en verslaving op latere leeftijd voorkomen.

Voor wie is het project bedoeld?

Het programma is bedoeld voor kinderen en jongvolwassenen met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

 

Hoe helpt het project u verder?

Het is heel belangrijk dat KOPP-kinderen herkend worden. De naaste omgeving, zoals familie, school en de ouders zelf, is erg belangrijk bij het signaleren van problemen. Voorbeelden van signalen zijn nooit vriendjes mee naar huis nemen, de ouderrol overnemen, zichzelf wegcijferen en schoolverzuim.

 

Voorlichting aan scholen en zorgverleners

Het project KOPP zet zich in om te zorgen dat scholen, welzijnsorganisaties en zorgverleners deze signalen herkennen. Ze bieden voorlichting via nieuwsbrieven en ontwikkelden een ‘KOPP-driehoek’ voor op het bureau van elke zorgverlener. Zo worden zorgverleners steeds herinnerd aan het belang van goede signalering. Vervolgens kunnen zij kinderen verwijzen naar de juiste hulp, zoals maatschappelijk werk, een kinderpsycholoog of lotgenotengroepen.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

Onderstaande zorgverleners herkennen kinderen met verslaafde ouders of ouders met psychische problemen. Daarnaast bieden ze zorg en hulp vanuit hun eigen specialisme.

 

Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ-jeugd
De huisarts signaleert problemen rond KOPP-kinderen en bekijkt welke zorg het kind nodig heeft, met hulp van de praktijkondersteuner GGZ-jeugd van de huisartsenpraktijk. Signaleren gebeurt ook op basis van problemen met volwassen patiënten. Wordt een moeder bijvoorbeeld behandeld voor depressie? Dan gaat de huisarts na of de rest van het gezin ook ondersteuning nodig heeft. 

 

Jeugdteam en Sociaal Team IJsselstein
Het Jeugdteam en Sociaal Team IJsselstein helpen kinderen, jongeren en ouders bij psychische problemen of gedragsproblemen. Deze teams ondersteunen het hele gezin.

(Kinder)psychologen
De kinderpsycholoog behandelt kinderen en stelt een behandel- en begeleidingsplan op. Psychologen van volwassenen signaleren ook problemen in het gezin.

 

Jeugdartsen
Jeugdartsen begeleiden kinderen uit gezinnen met verslavings- of psychische problemen.

Verslavingszorg
De verslavingszorg is gespecialiseerd in de behandeling van verslaving en begeleiding bij het herstel.

 

Welzijnsorganisatie Stichting Pulse

Stichting Pulse kan helpen door te signaleren, mantelzorgers te ondersteunen en welzijnshulp voor kinderen te organiseren.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Als u vermoedt dat er sprake is van psychische- of verslavingsproblemen binnen een gezin, neem dan contact op met uw huisarts of met het Jeugdteam IJsselstein. Zij brengen u in contact met de juiste zorgverleners.  

 

Voor meer informatie

Wilt u meer weten over KOPP/KVO, de symptomen of de behandeling? Kijk dan op:

 

Voor zorgverleners

De projectkaart KOPP-kinderen is te vinden in CORPIO.