Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.