Eetstoornissen

Eetstoornissen: snel handelen om samen anorexia aan te pakken


 

Over het netwerk Eetstoornissen

Het aantal kinderen met een eetstoornis, zoals anorexia, is relatief groot. Een eetstoornis is een complexe aandoening met zeer ernstige gevolgen, die zo snel mogelijk door verschillende specialisten behandeld moet worden. De wachttijden in de GGZ zijn helaas erg lang. Om te voorkomen dat de situatie van het kind verslechtert, is in IJsselstein het netwerk Eetstoornissen opgezet. Het netwerk is verbonden met de Landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen.

 

Snel hulp ingezet

Kinderen en jongeren tot achttien jaar krijgen dankzij het netwerk snel hulp van specialistische zorgverleners in IJsselstein. Bovendien krijgen hun ouders en de rest van het gezin ook de ondersteuning die ze nodig hebben. Het gezin staat er daardoor niet meer alleen voor.

 

Voor wie is het netwerk bedoeld?

Het netwerk is bedoeld voor kinderen onder de achttien jaar, die een eetstoornis als anorexia of boulimia hebben.

 

Hoe helpt het netwerk u verder?

Elk kind met anorexia wordt door een vast team van drie specialisten behandeld: een psycholoog of praktijkondersteuner GGZ, een huisarts of kinderarts en een diëtist. Zo krijgt het kind psychische hulp, lichamelijke begeleiding en hulp op het gebied van diëtetiek. De zorgverleners in het team werken nauw samen en de begeleiding start meteen.

 

Naast het kind staan

Er wordt niet gewacht tot er plek is bij de GGZ: de zorgverleners gaan direct naast het kind en de ouders staan. De zorgverleners bespreken het kind regelmatig, delen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eetstoornissen en staan de ouders met raad en daad bij.

 

Sociale kaarten

Binnen het project Eetstoornissen is een sociale kaart gemaakt, waarop alle IJsselsteinse specialisten op het gebied van eetstoornissen staan. Er is ook een sociale kaart voor de regio gemaakt. Zo is voor alle zorgverleners duidelijk bij wie ze waarvoor moeten zijn en hoe ze moeten handelen.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

 

Huisartsen en jeugdartsen

De huisarts is meestal het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kan de diagnose stellen en snel het netwerk inschakelen. Jeugdartsen hebben dezelfde rol.

 

Kinderpsychologen

Anorexia is een psychische ziekte. De kinderpsycholoog gaat aan de slag met cognitieve gedragstherapie en probeert dwangmatige gedachten over voeding en ongezonde gedragspatronen rond eten te doorbreken.

 

Diëtisten

Om het kind te helpen weer een gezonde relatie met voeding te krijgen, is de inzet van een gespecialiseerde diëtist onmisbaar. Samen met het kind bouwt de diëtist aan een gezond voedingspatroon en aan een betere verbinding tussen voeding en het zelfbeeld. De diëtist ondersteunt ook bij het overwinnen van angsten rond voeding.

 

Psychosomatisch fysiotherapeuten

Onder andere om weer kracht en conditie op te bouwen, verantwoord te leren sporten en te leren ontspannen in stressvolle situaties, wordt een psychosomatische fysiotherapeut ingeschakeld.

 

Welzijnsorganisatie Stichting Pulse

Stichting Pulse biedt onder andere ondersteuning voor mantelzorgers in het gezin van het kind met anorexia.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Vermoed u dat uw kind problemen heeft met eten, wacht dan niet af. Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts of kinderarts en bespreek uw zorgen. De huisarts beoordeelt welke hulp nodig is en zet die zo snel mogelijk in gang.

 

Voor meer informatie

Wilt u meer weten over eetstoornissen? Kijk dan hier:

Voor zorgverleners

De projectkaart Eetstoornissen is te vinden in CORPIO.