Demo Zorgproject Depressie

Waarom het programma Angst en Depressie?

Angsten en depressies komen veel voor. Gemiddeld krijgt 1 op de 5 volwassenen ergens in zijn leven te maken met een depressie. Daarbij zijn er in Nederland ruim 1 miljoen met een angststoornis. Angsten en depressies hebben doorgaans veel effect op het dagelijks leven. Met dit programma helpen we mensen hun angst en/of depressie onder controle te krijgen, zodat zij beter kunnen functioneren in hun dagelijkse leven.

Wat is een depressie?

Van depressie kan sprake zijn wanneer u het grootste gedeelte van de dag last hebt van sombere gevoelens. Ook eetproblemen, slaapproblemen, snel geïrriteerd en rusteloos zijn, verlies van energie en gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld zijn mogelijke symptomen. Een depressie heeft niet één duidelijk aan te wijzen oorzaak. Sommige mensen hebben een hoger risico om een depressie te ontwikkelen dan anderen. Dit kan te maken hebben met kwetsbaarheid of veroorzaakt worden door een bepaalde levensgebeurtenissen.

Wat is een Angststoornis?

Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Ze zijn bijvoorbeeld bang om met de trein te reizen of naar een verjaardag te gaan. Deze angsten kunnen heel intens gevoeld worden, wat soms kan leiden tot een paniekaanval. Angst gaat gepaard met één of meerdere lichamelijke verschijnselen, zoals een versnelde hartslag, trillen, gespannen spieren, versnelde ademhaling, duizeligheid, transpireren, maagklachten of tintelingen. Daarnaast beïnvloedt angst ons denken en handelen; we gaan mensen of situaties vermijden en we durven niet meer.

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is bedoeld voor mensen die kampen met angstklachten en daardoor beperkingen ervaren in hun dagelijkse functioneren. Daarnaast helpen we binnen het programma mensen met klachten die wijzen op sombere gevoelens en gedachten en die mogelijk een depressie hebben.

Welke zorgverleners zijn er betrokken?

Binnen het programma Angst en Depressie werken meerdere zorgverleners nauw samen.

Huisarts
Bekijkt samen met u welke zorg nodig is, verwijst naar andere zorgverleners en houdt de voortgang van de behandeling in de gaten.

Praktijkondersteuner GGZ
Heeft een rol bij de signalering, voorlichting, begeleiding en behandeling van volwassenen met angsten en depressies.

Psycholoog
Behandelt op indicatie en verwijzing psychische problemen bij volwassenen en stelt een behandel- en begeleidingsplan op.

Psychosomatisch fysiotherapeut
Legt accent op de combinatie van psychische en lichamelijke aspecten en is gespecialiseerd in adem- en ontspanningstraining om u te leren ontspannen.

Sociaal Team
Ondersteunt volwassen met psychische problemen in hun dagelijks leven en speelt een begeleidende of adviserende rol wanneer angststoornissen of depressies worden vermoed.

Apotheek
Adviseert over medicatie en geeft medicijnen uit als dit voor de behandeling nodig is.

Uw eerste aanspreekpunt

Heeft u last van negatieve gedachten of ervaart u regelmatig angst die u beperkt? Dan kan het zijn dat u leidt aan een angststoornis of wellicht een verhoogde kans heeft op een depressie. Neem in dat geval eerst contact op met uw huisarts en bespreek uw situatie. Uw huisarts stelt vervolgens een diagnose en kan u doorverwijzen naar andere zorgverleners als dat nodig is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over angsten en/of depressies? Kijkt u dan eens op:

Documentatie voor Professionals

Meer informatie en documentatie voor Professionals vindt u op Corpio.