Dementie

Dementie: één casemanager die uw zorg coördineert


 

Over het programma Dementie

Dementie is de verzamelnaam voor meer dan vijftig ziekten, waarvan Alzheimer de meest bekende is. Mensen met dementie hebben vaak last van geheugenverlies, vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen en veranderend gedrag. De zorgverleners en welzijnsmedewerkers in IJsselstein willen de zorg voor mensen met dementie optimaal organiseren. Daarom is het programma Dementie opgezet.

 

Een eigen casemanager

In IJsselstein kan de huisarts de diagnose dementie stellen. Daarvoor hoeft u niet naar een specialist ouderengeneeskunde. Er is bovendien een stroomschema gemaakt, zodat elke zorgverlener dezelfde route naar de beste hulp volgt. Elke persoon met dementie krijgt een eigen casemanager en een aanspreekpuntkaart, waarop staat welke zorgverlener betrokken is. Zo weten familieleden en de wijkverpleegkundigen bij wie ze waarvoor terecht kunnen.

 

Voor wie is het programma bedoeld?

Het project is opgezet voor mensen met dementie.

 

Hoe helpt het programma u verder?

Dankzij dit programma krijgt iedereen met dementie dezelfde begeleiding. U hoeft niet meer naar het ziekenhuis om een diagnose te laten stellen, dat doet de huisarts. U krijgt bovendien een eigen casemanager van Santé Partners of Axion Continu. Zo heeft u één aanspreekpunt. Hij of zij houdt in de gaten hoe het met u gaat en kan extra zorg of hulp inschakelen als dat nodig is. Ook heeft de casemanager aandacht voor uw mantelzorgers en kan hij of zij eventueel dagbehandeling of een korte opname regelen.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

 

Huisartsen
De huisarts stelt de eerste diagnose, verwijst naar andere zorgverleners en bewaakt de voortgang van de behandeling.

 

Casemanager
De casemanager is uw vaste aanspreekpunt, houdt uw situatie in de gaten en beheert uw behandelplan.

 

Praktijkondersteuner ouderen (POH)
De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de signalering, begeleiding en behandeling van mensen met dementie.

 

Sociaal Team IJsselstein
Verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers bieden ondersteuning, zorg en welzijn in de wijk.

 

Wijkverpleging
De wijkverpleging biedt zorg en ondersteuning aan huis.

 

Specialisten ouderengeneeskunde

Andere zorgverleners kunnen een specialist ouderengeneeskunde inschakelen bij specifieke vragen of voor advies.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Voordat dementie wordt vastgesteld, heeft een patiënt al langer verschillende symptomen, zoals vergeetachtigheid, taalproblemen en onrust. Bent u bang dat u of uw familielid beginnende dementie heeft, bespreek dat dan met de huisarts. Hij of zij verwijst u door naar de praktijkondersteuner, die een screening doet via een vragenlijst en een huisbezoek. Als de huisarts de diagnose heeft gesteld, krijgt u een casemanager toegewezen.

 

Voor meer informatie

Wilt u meer weten over dementie, de verschillende soorten en de behandeling? Kijk dan op:

 

Voor zorgverleners

De projectkaart Dementie is te vinden in CORPIO.