Behandelwensen

Team zorgprofessionals

Behandelwensgesprekken: laat weten wat u wilt!


 

Over het project Behandelwensgesprekken

Als u ouder wordt, is het belangrijk om na te denken over uw zorg en behandeling als u ziek wordt. Wilt u bijvoorbeeld gereanimeerd worden als u een hartstilstand krijgt? Wilt u op de IC opgenomen worden? Wilt u nog opgenomen worden in het ziekenhuis als u niet meer beter kunt worden? Wie mag beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt? Wilt u toewerken naar een euthanasieverklaring? Het zijn allemaal belangrijke keuzes, die u kunt maken voordat het zover is. Uit onderzoek blijkt dat als u dit soort vragen tijdig bespreekt, u meer kans heeft dat het gaat zoals u wenst.

 

Vastleggen van uw wensen

In IJsselstein is daarom het project Behandelwensgesprekken opgezet. U kunt bij de huisarts een behandelwensgesprek voeren. U bespreekt samen uw wensen en de huisarts legt die goed vast in uw dossier. Alle huisartsen in IJsselstein doen dit op dezelfde manier, volgens werkafspraken die ze samen hebben gemaakt. Uw wensen worden gedeeld met de huisartsenpost en de wijkverpleging, zodat uw zorgverleners allemaal op de hoogte zijn.

 

Voor wie is het project bedoeld?

Het project is bedoeld voor oudere inwoners van IJsselstein. Bent u 75 jaar of ouder, dan is het extra belangrijk om uw behandelwensen vast te laten leggen.

 

Hoe helpt het project u verder?

Als duidelijk is vastgelegd wat uw behandelwensen zijn, krijgt u geen zorg of behandeling die u liever niet wilt. Het is belangrijk om daar open over te zijn en dit ook te bespreken met uw familieleden. Een IC-opname kan bijvoorbeeld meer schade opleveren dan goed doen. Als u wensen op tijd vastliggen, kan daar geen onduidelijkheid meer over bestaan.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

 

Huisartsen en huisartsenposten

Met de huisarts kunt u uw behandelwensen bespreken. Hij of zij legt deze vast en deelt ze met de huisartsenpost.

 

Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundige van uw thuiszorgorganisatie kan uw behandelwensen ook bespreken, vastleggen en delen met de huisarts.

 

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Ook verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen uw behandelwensen vastleggen en delen.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Uw huisarts of wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt als u een gesprek over uw behandelwensen wilt voeren.

 

Voor meer informatie

Kijk voor meer informatie over behandelwensen op Thuisarts.nl.


Voor zorgverleners

De projectkaart Behandelwensgesprekken is te vinden in CORPIO.