AD(H)D bij kinderen

Team zorgprofessionals

Over het programma ADHD bij kinderen

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandoening waarbij een kind vaak druk en snel afgeleid is. Dat zorgt regelmatig voor problemen op school, omdat het kind bijvoorbeeld langzamer leert en het lastig vindt om zich te concentreren. Om kinderen te helpen om hun ADHD onder controle te krijgen, is in IJsselstein het programma ADHD bij kinderen opgezet.

 

De juiste hulp in IJsselstein

Binnen het programma maakten verschillende zorgverleners samen duidelijke werkafspraken. Zo krijgen kinderen met ADHD snel de hulp die ze nodig hebben, dichtbij huis. Ze hoeven niet in behandeling bij een kinderarts in het ziekenhuis, maar krijgen de diagnose van een kinderpsycholoog in IJsselstein. De huisarts kan eventueel medicatie voorschrijven als dat nodig is. De zorgverleners werken nauw samen met scholen en ouders.

 

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is bedoeld voor kinderen met AD(H)D en voor kinderen van wie vermoed wordt dat ze deze aandoening hebben. Is uw kind veel drukker dan klasgenoten, kan hij of zij moeilijk stilzitten of zich concentreren en gaan de prestaties op school achteruit? Dan kan ADHD de oorzaak zijn.

 

Hoe helpt het project u verder?

Dankzij de goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners, hoeven kinderen niet doorverwezen te worden naar een kinderarts of kinderpsychiater. Ze krijgen in IJsselstein snel de hulp die ze nodig hebben. Alle zorgverleners kennen de werkwijze rond ADHD in IJsselstein en kunnen daardoor snel schakelen en doorverwijzen.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

Binnen het programma ADHD werken verschillende zorgverleners nauw samen. Welke zorg uw kind nodig heeft, hangt af van de klachten.

 

Huisartsen
De huisarts bekijkt samen met u welke zorg nodig is, verwijst naar andere zorgverleners en houdt de voortgang van de behandeling in de gaten. Als het nodig is, kan de huisarts ook medicatie voorschrijven.

 

Praktijkondersteuners Huisartsenpraktijk GGZ-jeugd
De praktijkondersteuner van de huisarts signaleert en begeleidt kinderen met AD(H)D

 

Jeugdartsen
De jeugdarts ziet kinderen tijdens de reguliere leeftijdscontroles en kan ADHD signaleren. De arts kent het programma ADHD in IJsselstein en kan doorverwijzen.

 

Kinderpsychologen
De kinderpsycholoog kan de officiële diagnose ADHD stellen. Hij of zij behandelt psychische problemen en stelt een behandel- en begeleidingsplan op.

 

Jeugdteam IJsselstein
Het Jeugdteam ondersteunt en begeleidt kinderen met psychische problemen en betrekt het gezin erbij.

 

Apotheken
De apotheek adviseert over medicatie en geeft medicijnen uit als dat nodig is.

 

Scholen en intern begeleiders

Scholen en intern begeleiders kennen de werkwijze rond ADHD in IJsselstein en weten welke hulp ze in kunnen schakelen.

 

Uw eerste aanspreekpunt
Als u denkt dat uw kind AD(H)D heeft, dan kunt u dat bespreken met uw huisarts. Hij of zij verwijst uw kind door naar de kinderpsycholoog. Heeft uw kind inderdaad ADHD, dan wordt de psycholoog uw eerste aanspreekpunt.

 

Voor meer informatie

Kijk voor meer informatie over ADHD, de symptomen of de behandeling op:

Voor zorgverleners

De projectkaart ADHD bij kinderen is te vinden in CORPIO.