Acute zorg

Acute zorg is alle zorg die niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid om de huisarts of een hulpverlener te bezoeken. Het doel is om schade aan de gezondheid of overlijden te voorkómen. Het is dus belangrijk dat de bereikbaarheid en inrichting van de acute zorg goed geregeld is. 

Voor inwoners van IJsselstein is er de huisartsenspoedpost voor spoedeisende hulp ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen: https://huisartsenspoedpost-nieuwegein.nl/