Aanpassingen in woning

Team zorgprofessionals

Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u, uw kind of andere naaste langer thuis kan blijven wonen. Het kan gaan om kleinere aanpassingen, zoals handgrepen in de badkamer, tot een verbouwing om bijvoorbeeld het huis helemaal rolstoelgeschikt te maken.

De gemeente vergoedt bepaalde woningaanpassingen. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente.