4-6 jaar: kleuters

Team zorgprofessionals

Een kleuter is een jong kind vanaf 4 tot 6 jaar.

Het begrip kleuter is moeilijk te definiëren. In het algemeen kan men stellen dat de kleutertijd begint na de peutertijd, wanneer het kind naar de kleuterschool gaat, en eindigt rond de leeftijd van zes jaar, wanneer het kind zich meer bewust wordt, realistischer en abstracter denkt en naar de derde groep van de basisschool gaat.