0-12 jaar: met leer of leesproblemen

Team zorgprofessionals

Leren lezen gaat niet vanzelf, een kind moet er wel mee in contact komen. Wanneer het leesproces moeizaam verloopt kun je het beste zo snel mogelijk contact opnemen. Vroege interventie stimuleert het leesproces. Leesproblemen worden vergoed door de zorgverzekeraar mits er een logopedisch probleem aanwezig is.